அருந்ததியனின் அவ்தார வெற்றி

அருந்ததியன் வெளியிடப்பட்டு 10 நாட்களில் 500 வாசகர்களை கடந்தது அனைத்து வாசகர்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி